Höstfotovecka 15-22 september

Under senare hälften av september är höstens färgprakt ofta som bäst, och vi försöker skapa välkomponerade ”mästerverk” både av de storslagna vyerna och i det ”lilla landskapet”. På dagarna ger vi oss ut på fotoutflykter till varierande naturtyper och vi får praktisk handledning i hur vi tacklar olika motiv. På kvällarna kör vi teoripass och fördjupar oss i givande bilddiskussioner.
15-22 september 2024.

Läs mer och boka på bruksvallsliden.se/hostfotovecka