Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB

Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB – företaget med drift, underhåll, arrangemang, investeringar och utvecklingsprojekt i dalgången Bruksvallarna, Ramundberget i samarbete med byalag, lokala företag, anläggningar och intressenter. För en hållbar utveckling av bygden, året runt.

Det genomförs en förstudie med arbetsnamnet ”Utveckla turism med hund i fjällen och Draghunds VM 2021” inom Leader Sjö Skog och Fjäll. Projektledare för förstudien är Niklas Andersson, som ska undersöka om det går att genomföra ett draghunds VM i Funäsfjällen med utgångspunkt Ramundberget. Det är ett bra tillfälle att se vilka förutsättningar som finns för dom som aktivt vill röra sig i fjällen tillsammans med sina hundar. Förstudien slutar i februari och utifrån den kunskap och information Niklas har samlat in, tas beslut om hur arbeta vidare mot hållbar hundturism och ett draghunds VM 2021.