Skoter

 

Bruksvallarna är en del i Europas bästa skoterledsystem som värnar om vår känsliga natur och bjuder på oförglömliga upplevelser. I Funäsfjällen finns 610 kilometer skoterleder varav 150 kilometer på högfjället. Lederna pistas dagligen. I området finns sju terminaler för av- och pålastning, i vår dalgång hittar ni dem vid macken mitt i Bruksvallarna och i Ramundberget.
Priser för Fjällpass Skoter hittar ni här: Skoter – Funäsfjällens ledbolag (funasfjallensledbolag.se)

Skoterledspreparering

Här finns en karta över ledsystemet och med hjälp av dagsaktuell ledinformation kan du hålla koll på hur lederna är pistade just nu.

Utsnitt skoterkartan med Bruksvallarna
Ledavgifter

All skoteråkning här i området är avgiftbelagd. Köp Fjällpass för skoter. Finns också i appen Spår och Leder Funäsfjällen. Mer information, bland annat om regler för skoteråkningen, hittar ni här.

Skoterguidning

Bruksvallarna skoteruthyrning har det mesta som berör skoter och stor kunskap inom skoterkörning i Funäsfjällen. Här kan ni hyra skoter och boka in er på guidade turer, både korta och långa som sträcker sig över flera dagar.
Bruksvallarnas Skoteruthyrning >>

Skoteruthyrning

Bruksvallarnas Skoteruthyrning >>

Regler

Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.
Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.
Skoter allmänna villkor >>