Skoter

Bruksvallarna är en del i Europas bästa skoterledsystem som värnar om vår känsliga natur och bjuder på oförglömliga upplevelser. I Funäsfjällen finns 610 kilometer skoterleder varav 150 kilometer på högfjället. Lederna pistas dagligen. I området finns 7 terminaler för av- och pålastning, i vår dalgång hittar ni de vid macken mitt i Bruksvallarna och i Ramundberget.

Skoterledspreparering

I pistmaskinerna finns GPS som ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon. Det finns en karta över ledsystemet och med hjälp av GPS-baserad dagsaktuell ledinformation kan du hålla koll på hur lederna är pistade just nu.
Dagsaktuell ledpreparering >>

Ledavgifter

Skoterledsystemet är avgiftsbelagt för att kunna hålla en hög kvalitet. Ledkort säljs bland annat på Walles, ICA Stigmyhrs och Ramis Livs. Avgift för skoterleder säsongen 19/20:

1 dygn  280 kr.     2 dygn  540 kr.
3 dygn  660 kr.     4 dygn  740 kr.
5 dygn  800 kr.      6 dygn  850 kr.
7 dygn  900 kr.
Säsong ordinarie 1990 kr
Säsong köp före 1/12 1590 kr

Skoterguidning

Bruksvallarna skoteruthyrning har det mesta som berör skoter och stor kunskap inom skoterkörning i Funäsfjällen. Här kan ni hyra skoter och boka in er på guidade turer, både korta och långa som sträcker sig över flera dagar.
Bruksvallarnas Skoteruthyrning >>

Skoteruthyrning

Bruksvallarnas Skoteruthyrning >>

Våffelstugor

Några självklara utflyktsmål är våffelstugorna i området när det behövs fyllas på med energi. Skoterlederna tar er ända fram till dörren.
Våffelstugor >>

Regler

Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.
Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.
Skoter allmänna villkor >>