På skolbänken för Sportcenter

Personalen på Bruksvallarnas Sportcenter går lavinskola med John Wilcoxen