Spårinformation

Kartinformation

Välkommen till Nordic Ski Centers spårrapporteringstjänst. Spårinformationen genereras av ett GPS-system som sitter på varje spårmaskin.

Skida på!

Aktuellt väder och vallainformation:

SkidvallaNu_Logga

Här ser ni direkt information från pistmaskinförarna.

Spårkarta

Under försäsongen 13/10- 15/12  uppdateras inte spårkartan. Då vi inte har ordinarie spår öppna ännu.

Till höger i rullistan väljer ni spårområde, alt. Bruksvallarna – Ramundberget.