Försäsong 20/21

28 oktober 2020 startar vintern oss hos i Bruksvallarna & Ramundberget. Vi garanterar skidåkning från slutet av oktober med sparad snö. 21 000 kubikmeter snö kommer att ge fin och varierad skidåkning som lämpar sig båd för träning och för tävling, för elitåkare likväl som motionärer, barn och ungdom.

För information om spåren under försäsongen innan vi har kommit igång med ordinarie rapportering av preparering, följ med via denna sidan >>> https://twitter.com/braspar

Ca 5 km elbelyst skidåkning delas upp i en enklare yttre slinga bra för distansåkning, 9 meter bred med åkning i båda riktningar. Den inre slingan startar med en böljande slakmota etappvis upp mot snölagret och har sin avslutning i den tuffa sprintbanan.
Karta skidåkning på sparad snö i Bruksvallarna >>
*stadionområdet på kartan överensstämmer inte till 100 %

Vår dalgång är snösäker, normalt kommer det natursnö i månadsskiftet oktober/november och då kan vi snabbt erbjuda upp till 50 km skidåkning. Dessutom utökades kapaciteten för snötillverkning inför säsongen 2016/17, i och med att elljusspåret och tävlingsbanan på nedsidan av vägen nu läggs med sparad snö, så räknar vi med att ha resterande del av tävlingsbana och vägen upp mot Mittåkläppsspåret klart tidigare med kanonsnö. Mittåkläppsspåret är vår styrka och skidåkningen på fjället det som skiljer oss åt gentemot andra anläggningar, att vi kan komma upp dit tidigare gör skidåkningen på försäsongen otroligt vacker och konkurrenskraftig.

Såsom tidigare år visar vi hänsyn till djuren i området. Under försäsongen kan det komma att vara restriktioner längs Mittåkläppsspåret då vi märkt att åkning längs spåret med pannlampa när det är mörkt, driver bort renen från att vandra ner till vinterbetet i skogen. Därför kan det komma restriktioner angående spåret från Kolbotten och uppöver. Den sträckningen kan komma att vara öppen endast kl.10-16,  beroende på hur renarna väljer att förflytta sig. Detta gäller från första snön till mitten av november.

Vi erbjuder de bästa träning- & tävlingsförutsättningarna på försäsongen. Vill du ha hjälp med paketering och boende, kontakta oss genom:
info@bruksvallarna.se

SPÅRKORT försäsongen 28/10-15/12 2020

Försäsongsperioden är mellan 28/10 – 15/12. Därefter löser ni spårkort för 300 km Nordic Ski Centers spårsystem >>

Under försäsongen på lagrad snö ( skidstadion) är det inte tillåtet att åka med hund. Så fort det kommer natursnö och vi kan öppna fler spår (efter Bruksvallsloppet oftast) är även hunden välkommen i spåret. I övrigt tillåter vi dig att ta med dig din bästa vän i spåret.

Spårkortspriserförsäsongen 2020/2021 Försäsong lagrad snö      
  28/10-15/12      
  Privat Bra Anläggn***    
1 dag 150 100    
2 dagar 300 200    
3 dagar 450 300    
4 dagar 600 400    
5 dagar 750 500    
6 dagar 900 600    
7 dagar 980 700    
8 dagar Säsongskort 800    
9 dagar   900    
10 dagar   1000    
11 dagar        
12 dagar        
13 dagar        
14 dagar        
15 dagar        
         
Försäsongskort 28/10-15/12 800 kr vid köp före 1/11
1000 kr
     
Ungdomar 8-15 år** 50% 50%    

* Från inköpsdatum och resten av säsongen -30/4 2021
**Ungdomar 8-15 år åker gratis under ordinarie säsong och betalar under försäsongerna.
***Spårkortet köps direkt hos respektive anläggning

Köp ditt spårkort hos:

Topsport i Bruksvallarna och Ramundberget
ICA Stigmyhrs Bruksvallarna
Fjällkåtan servering på skidstadion
Vävstugan
Bruksvallarnas hemsida

 

Skidskytte

Till vintern 2017/18 utökades kapaciteten på snötillverkningen längst upp i dalgången, därmed blir möjligheterna till träning för skidskytte ännu bättre och kommer att stå klart tidigt på säsongen. Ramundbergets skyttevall består av 20 stycken belysta banor som är användbara sommar som vinter. Rullskidbana och längdspår är kopplade till arenan. Klubbar och skidgymnasium bokar detta via Ramundberget. Det finns möjlighet att hyra skidskyttebanan med instruktör för familjen, kompisgänget eller konferensen. Bokas via Ramundbergets Fjällgård >>

Teknikträning

Pris ex. 3-dagars teknikträning. 2 timmar/dag. Grupp om 3 personer, fr. 7000 kr. Mikaelas Skidskola >>

Våra BRa- anläggningar: