Torsdag 19 april är sista dagen vi preparerar Klinkenspåret & Mittåkläppsspåret

Från och med fredag 20 april är det förbjudet att framföra motordrivna fordon i terräng norr om Ljusnan. Det innebär att torsdag 19 april är sista dagen som Klinkenspåret och Mittåkläppspåret från Ramundberget och Bruksvallarna prepareras. Spåren söder om Ljusnan kommer att prepareras efter behov.
Förbudet är till för att undvika störningar inom renskötseln, då renarna under denna period naturligt börjar vandra upp från vinterbetesland i skogarna till kalvningsland på fjället. Under perioden april -juni ser många söta Miesien ( renkalvar på sydsamiska) fjället för första gången. Var vänlig och visa hänsyn och om ni närmar er en renhjord eller enstaka renar, välj en omväg. Enstaka renar kan vara vajor som gått undan från hjorden för att kalva. Renen rör sig över stora områden på kort tid vilket ibland kan ge en känsla av att det inte är några renar i området. Må gott och njut av fina vårvinterdagar till fjälls!