Ny skidtunnel i Bruksvallarna

En ny skidtunnel, annan kupering på skidstadion och nysnö på fjället, det andas optimism i Bruksvallarna inför vintern.

– Det känns bra att ha en ny tunnel på plats inför vintern, säkerhetsmässigt har detta varit en nyckelfråga för oss, dessutom blir tävlingarna ännu bättre, säger Mikaela Sundbaum i Bruksvallarna.

 Skidspåren i Bruksvallarna går på bägge sidor om väg 84 till Ramundberget, passeringen för skidåkare sker genom en skidtunnel under vägen. Ett område som varit svårt att preparera då pistmaskinerna inte tagit sig igenom och en bredd som varit alldeles för smal för att kunna mötas i.

I Bruksvallarna ser man det framförallt som en säkerhetsmässig åtgärd för alla som rör sig i området, skidåkare både under tävling och vintersäsong, pistmaskinsförare och bilister. Prepareringen utlovas också bli bättre, liksom själva tävlingarna:

– Nu kan vi nyttja den nya tunneln på Bruksvallsloppet och slipper använda den lilla för stakning och till Fjälltopploppet öppnar det här upp för helt nya ungdomsbanor när vi kan använda våra homologiserade banor fullt ut, fortsätter banchefen för tävlingarna, Mikaela Sundbaum.

Den nya skidtunneln i Bruksvallarna ersätter den gamla och placeringen blir densamma. Den nya tunneln är 9 meter bred, 3 meter hög och bygget väntas vara klart till höstlovet. Skanska har svarat för entreprenaden med BRa Fjäll/Trafikverket som beställare.

Även på skidstadion i Bruksvallarna sker tydliga förbättringar inför vintern:

– Vi kommer att få se diagonalåkning i backen på skidstadion och slippa saxning. Ser vi på homologiseringen som är gjord har lutningen varit för brant i just den backen, vi har samma höjd men en bättre lutning nu, säger Mikaela.

Nya parkeringsytor, en ny infart till skidstadion, bättre skyltning, en skicross och ett ännu bättre barnspår väntas också till vintern som verkar vara på ingång. I helgen snöade det på fjället, Skars- och Helagsfjället pudrades vita under lördagsnatten, så snart är det vinter i Bruksvallarna, Ramundberget.

IMG_6400

FAKTA: SKIDTUNNEL & BRUKSVALLARNA NORDIC SKI ARENA
Investeringen av skidtunnel ingår i ett projekt att skapa den skidprodukt som ökar konkurrenskraften till gagn för alla inom Destination Funäsfjällen, Härjedalens kommun och Region Jämtland/Härjedalen. Investeringen möjliggörs tack vare ett nära samarbete mellan Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Härjedalens Kommun.

Bruksvallarna_skidtunnel2008-2011 Snösystem i Bruksvallarna och i Ramundberget, skidskyttearena i Ramundberget, ett nytt pistmaskinsgarage och en mobil arena för stora arrangemang.

2013-2015 Ny 5 km homologiserad tävlingsbana med kanonsnö. Ny sprintbana. Breddning av elljusspår. Ny skidtunnel för att öka säkerheten för skid
åkare och trafik.