Generellt eldningsförbud i Jämtlands län / General ban on outdoor fire in Jämtland County

Beslut om generellt eldningsförbud i Jämtlands  län.  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat om generellt eldningsförbud. Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vidare. Förbudet omfattar all eldning utomhus, även vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök. Ett 40-tal bränder pågår i Sverige just nu. Några är mindre och några
större. De tre mest utsatta länen i landet är Jämtland, Gävleborg och Dalarna. I Jämtland brinner det i flera av länets kommuner. I Ragunda
och Härjedalen är det ett ansträngt läge och Länsstyrelsen har via MSB rekvirerat nationell förstärkning till räddningstjänsten för att kunna
intensifiera släckningsarbetet.  Vi uppmanar allmänheten att lyssna på Sveriges Radio P4 Jämtland. Du
kan även ringa SOS Alarms informationstjänst på 113 13.

English version
Due to the high risk of bushfires in the area, the County Administrative Board of Jämtland has decided on a general fire ban. The decision is valid from July 16th at 1.00 pm and until further notice. The ban covers all  outdoor heating, including specially adapted barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers. Currently in Sweden there are around 40 ongoing bushfires. Some smaller, some bigger. The three most vulnerable counties in the country are Jämtland, Gävleborg and Dalarna. In Jämtland – where you are right now – several municipalities are fighting bushfires. In Ragunda and Härjedalen, it is a very serious situation, and the County Administrative Board has, through MSB, requested national reinforcement for the rescue service in order to intensify the extinguishing work.
We urge the public to listen to the Swedish Radio “P4 Jämtland”. For further information call SOS Alarm #113 13.