Buföring

Så var det bufört ner till byn från Hågnvallen och hösten gör sitt intågande i Funäsfjällen.

buföring
Foto: Katrin Hjort