Välkomna upp alla jullovsfirare!

Här är vackert att vara, snön lyser vit på fur och gran. Nu är det många som påbörjar sin resa upp till fjällen. Vår uppmaning är att ni ska köra försiktigt ända fram till oss. Ta det med ro, håll hastigheten och vila ofta. Underlaget är halt och bilvägen är ett tillrättalagt fenomen som går genom djurens rike dvs. skogen och fjällen. Det är mycket vilt som rör sig och renarna är på väg ner från fjällen till vinterbetesland i skogen. Djur på vägen är vanligt förekommande i våra trakter. Anpassa hastighet efter underlag och sikt. Vi önskar er lugn resa och bra vistelse hos oss. Välkomna upp till vintern.