Skoter

Bruksvallarna är en del i Europas bästa skoterledsystem som värnar om vår vackra och känsliga natur och bjuder på oförglömliga upplevelser. Fjällvärldens ytor ger utrymme för både njutning och upplevelser. Det gäller oavsett om man älskar fartens lockelser eller vill sitta ned för att beskåda det mäktiga natursceneri som bara den svenska fjällvärlden kan erbjuda. I Funäsjällen finns, sedan Funäsdalen Skoterled AB slog sig samman med Storsjö-Ljungdalen, 61 mil skoterleder med mer än 15 mil på högfjället som pistas dagligen.

Här finns 7 terminaler för av- och pålastning. I vår dalgången hittar ni de vid Macken mitt i Bruksvallarna och strax före välkomstportalen till Ramundberget.

Skoterledsystemet är avgiftsbelagt för att kunna hålla en hög kvalitet. Ledkort säljs på Walles, ICA Stig Myhrs och Ramis Livs.

Skoteruthyrning och möjligheten att uppleva fjällvärlden på skoter tillsammans med guide: Bruksvallarnas Skoteruthyrning.

Priser skoterledsavgifter säsongen 16/17:

1 dygn  250 kr.     2 dygn  490 kr.

3 dygn  600 kr.     4 dygn  680 kr.

5 dygn  740 kr.      6 dygn  790 kr.

7 dygn  820 kr.