Skoter & Skoterleder

Bruksvallarna är en del i Europas bästa skoterledsystem som värnar om vår vackra och känsliga natur och bjuder på oförglömliga upplevelser. Fjällvärldens ytor ger utrymme för både njutning och upplevelser. Det gäller oavsett om man älskar fartens lockelser eller vill sitta ned för att beskåda det mäktiga natursceneri som bara den svenska fjällvärlden kan erbjuda. I Funäsjällen finns, sedan Funäsdalen Skoterled AB slog sig samman med Storsjö-Ljungdalen, 61 mil skoterleder med mer än 15 mil på högfjället som pistas dagligen.

Här finns 7 terminaler för av- och pålastning. I vår dalgången hittar ni de vid Macken mitt i Bruksvallarna och strax före välkomstportalen till Ramundberget.

Dagsaktuell skoterledspreparering .
I pistmaskinerna finns GPS som ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon. Det finns en karta över ledsystemet och med hjälp av GPS-baserad dagsaktuell ledinformation kan du hålla koll på hur lederna är pistade just nu. Här kan du se hur skoterlederna är preparerade i dag.

Skoterledsystemet är avgiftsbelagt för att kunna hålla en hög kvalitet. Ledkort säljs på Walles, ICA Stig Myhrs och Ramis Livs.

Skoteruthyrning och möjligheten att uppleva fjällvärlden på skoter tillsammans med guide: Bruksvallarnas Skoteruthyrning.

Priser skoterledsavgifter säsongen 16/17:

1 dygn  260 kr.     2 dygn  500 kr.

3 dygn  620 kr.     4 dygn  700 kr.

5 dygn  760 kr.      6 dygn  810 kr.

7 dygn  840 kr.

Regler
Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.
Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.

Allmänna villkor skoter i Funäsfjällen